03/2012 - obsah čísla
Puntius denisoni
4
Kdo chce najít klidnou a společenskou rybku pro velká akvária, která jsou v místnostech s nepříliš vysokou teplotou, má šanci. Již několik let pozorujeme na různých výstavách tuto stále ještě relativní novinku o jejíchž odchovech se toho příliš neví.
Betta sp. Palangkaraya
6
V současné době je velice obtížné někde ve světě a zvláště na ostrově Kalimantan najít nějaký nový druh bojovnice. Země je tam prozkoumána mnoha různými expedicemi. Ale přece jen jsou místa, kde stále ještě žijí nové druhy.
Planiloricaria cryptodon
12
Monotypický rod Planiloricaria ustanovil ISBRÜCKER v r. 1971. Ryby jsou známy i pod původním označením Pseudohemiodon. Pocházejí z Peru, kde žijí ve vodách Rio Ucayali poblíž Pucallpa, v Brazílii v Rio Purus a v Bolívii v Rio Mamore.
Některé biotopy na Kalimantanu
14
Periophthalmus sp.
18
Chce-li někdo zkusit chov živočichů v brakické vodě, musím mu doporučit lezce. Ti obývají pobřežní oblasti Indopacifiku od východní Afriky až po Austrálii.
Nové názvy terčovců
20
Akva novinky
28
Neritina sp. a Marisa cornuarietis
Kde stály deštné pralesy
30
Sewelia lineolata
34
Mřenkovití (Balitoridae) nepatří k častým zástupcům rybek chovaných v akváriích, navíc v mnoha společenských nádržích špatně prosperují.
Zajímavý biotop v Malajsii
36
Corydoras duplicareus
40
Když se tento druh objevil v Evropě, hodně se diskutovalo o jeho původu. Někteří ho považovali za širokoprsou barevnou variantu dříve známého C. adolfoi, rybky žijící na horním Rio Negro.
Bucephalandra motleyana
43
Aphyocharax anisitsi
44
Kdo by neznal oblíbené „rubropinky“, rybky, se kterými začínal nejeden akvarista. Na nich se naučil nejen správnému chovu teter, ale i jejich odchovu. Jedná se o rybku, která v našich akváriích udělá hodně parády za relativně málo peněz.
3. ročník soutěže Přírodní akvária ČR 2012
48
Výhled na příště
49
03/2012 - Editorial
Vážení čtenáři, milí přátelé akvaristiky,
přiznávám, že dnešní editorial jsem pojal poněkud nezvykle a vložil do něji část naší čtenářské pošty. To proto, že v poslední době jsme i my v redakci žili v dohadech, jaká je akvaristická skutečnost na jihu Čech, po nepodložených zprávách, že budějovický spolek se rozpadl, jeho předseda V. BYDŽOVSKÝ byl odvolán a na jeho místě byl založen nový spolek, který pokračuje i v následné činnosti, což je hlavně konání Akva trhů v Třeboni. Mé tušení, že zde něco nesedí a že by tedy bylo obrovskou škodou, kdyby takto dlouholetý a pro českou akvaristiku prestižní spolek zanikl, bylo správné. Nesmírně nás proto potěšil dopis, který nám jihočeští přátelé zaslali do redakce s prosbou o otištění. Považuji tento dopis za tolik závažný a pro praktiky v naší zemi typický, že jsem se rozhodl jej v rámci vyhrazeného prostoru v editorialu otisknout v plném znění:

Oživení organizované akvaristiky v jižních Čechách

V poslední době jsme dostali řadu mailů, které reagují na změnu názvu Spolku českobudějovických akvaristů. Upozorňujeme, že spolek pokračuje nadále v činnosti. V jižních Čechách jenom vznikl spolek docela nový s názvem
Spolek jihočeských akvaristů o. s., ponechal si zatím naše logo, sídlo má ale v Třeboni. Jeho činností je především konání dobře zavedených „akvatrhů“. Přesvědčili jsme staronového předsedu Dr.Vladko Bydžovského, aby ještě ve své činnosti pokračoval. Zanedlouho oslavíme kulaté výročí a je velice vhodné naši činnost nepřerušovat. V letošním roce se naše činnost zkvalitnila. Zaměřili jsme se vedle zlepšení chovů a odchovů v našich odchovnách i na publikační a přednáškovou činnost. Chceme zlepšit dříve velice dobrou a v posledních měsících poněkud stagnující spolupráci s akvaristy v našem regionu, tedy v jižních Čechách, Horním Rakousku a Bavorsku. V posledních měsících jsme opakovaně uspořádali návštěvy řady akvaristů hlavně v Bavorsku, ale navštívili jsme i některé známé velkoobchody v tomto regionu. Uvítali jsme u nás akvaristy z řady rakouských a německých spolků, naposledy 20. až 21. 4. z německého Kulmbachu. 28.4.2012 jsme uspořádali zajímavé přednáškové odpoledne na téma jihovýchodní Asie. Dr. Bydžovský nám ve svých přednáškách ukázal zajímavé biotopy, kam se běžný evropský akvarista nedostane. Lovili v místech, kde loví profesionální lovci a jimi odchycené ryby pak putují do celého světa. Viděli jsme i neuvěřitelné odchovny v Malajsii. V květnu se společně s německými akvaristy někteří z nás vydají na expedici do Vietnamu. V říjnu pak zase plánujeme s hornorakouskými akvaristy výpravu do Peru. V letních měsících proběhne již tradiční grilování prasete. Máme se zatím na co těšit!


Jindřich Petera


Co k tomu dodat? Každý z nás si udělá svůj úsudek, ale hlavní věcí je, že českobudějovický spolek zůstává činný, dál propaguje naši akvaristiku, navazuje přátelské vztahy s ostatními evropskými spolky a pokračuje pod vedením dlouholetého prezidenta spolku Dr. Vladka BYDŽOVSKÉHO. Popřejme tedy společně českobudějovickým akvaristům mnoho dalších úspěchů a hlavně k jejich 90. výročí vzniku i hezkou oslavu.

V minulém vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ jsme se obšírněji věnovali zpravodajství z akvaristické výstavy v Hannoveru. Jedním z důvodů byla zajímavá témata, která si mezi akvaristy jistě našla své příznivce. Tím druhým důvodem bylo ukázat jak funguje trh ve vyspělých zemích. Ještě před několika lety byl Hannover v akvaristice okrajovou záležitostí. Ale téměř okamžitě po odchodu firmy Zajac z pořádání výstav ve Friedrichshafenu, Sindelfingenu a nyní i v Duisburgu, zaplňuje tuto mezeru Hannover. Pro nás návštěvníky to bude v budoucnu znamenat jen změnu směru jízdy. Místo západním směrem, budeme v budoucnu jezdit na sever od naší vlasti. Jen na vzdálenosti se, bohužel, mnoho nezmění. Ta mnoho set kilometrů dlouhá jízda nebude o mnoho kratší. Fakt, že v tak krátké době lze ve velkém rozjet novou akvaristickou výstavu a k tomu ještě s tak nevídaným počtem návštěvníků můžeme našim sousedům jen závidět, ale hlavně se nad touto skutečností zamyslet.

K pročítání dnešního vydání magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ vám, milí čtenáři, přeji pohodové prostředí a hodně nejen zábavy, ale i poučení.
František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.